schrijnende gevallen uit de praktijk

Misbruik in de theatersector komt er dikwijls op neer dat wetteksten of decreten letterlijk worden geïnterpreteerd, dat die dus worden toegepast naar de letter en niet naar de geest.

Voorstel: een nieuw artikel één van de grondwet: "wetten moeten worden toegepast naar de geest, en niet naar de letter."

Zo mag een toneelgroep afschrijvingen als kosten opvoeren in haar jaarlijkse exploitatierekening, mits die afschrijvingen gebeuren volgens de boekhoudregels. Bij vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting is het de fiscus die hierop toekijkt, bij de theater-vzw's wordt dit niet gecontroleerd. Het afschrijven van een verbouwing zoals bij Malpertuis in Tielt , namelijk het afschrijven per individueel werkonderdeel (bv aankoop: twee jaar, afbraak cinema-zaalbalkon: vijf jaar, etc.) zou de fiscus nooit accepteren. Het gaat immers om belangrijke verbouwingswerken, die de eigendom een grote meerwaarde geeft. Wie daar nog eens passeert moet voor ogen houden dat het complex waaarschijnlijk voor nauwelijks de prijs van de grond in de boeken staat. En als dat niet zo is, hebben de eigenaars misschien wel één en ander terug bijgeschreven!

Malpertuis is het rijkste gezelschap van Vlaanderen, maar het staat niet in de boeken.

En dat T-interim de RSZ korting aan werkgevers inpikt is naar de letter van de wet niet verkeerd: het interimkantoor is werkgever, de opdrachtgever heeft dus wettelijk geen recht op die korting. (We zijn benieuwd hoe de rechter daarover zal oordelen.)

jpg t-interim-winst wordt geladen ...